Vi feirer 75 år!

Vi ser med ydmykhet, stolhet og glede tilbake på 75år med fantastisk utvikling i vår bransje og vi ønsker med vår jubileumsfilm å rette en stor takk til alle våre trofaste kunder som velger oss som elektro, fiber og energi leverandør. 

Se vår takk til Fosen i jubileumsfilmen, og vit at dette er du også en del av. 

Vi skal fortsette å være Tilstede. alltid for fremtiden og for fremtidige generasjoner.  

Din lokale støttespiller

Vi er din lokale støttespiller. Vår lidenskap og engasjement for å støtte barn og unge i vårt nærmiljø er viktig. Gjennom vårt arbeid legger vi grunnlaget for en lysere fremtid, der de unge er hjørnesteinen for samfunnets utvikling og vekst.

Vi er her om du lurer på noe.