Åpenhetsloven

Rissa Kraftlag konsern er et selskap med et miljø og bærekraftperspektiv, og har sin kjernevirksomhet innen fornybar Energi, Elektro og Fiber. Vi har en solid etisk forretningsdrift, og tar et stort samfunnsansvar i vår drift. Vi jobber for å ha en forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

 

I forbindelse med arbeidet med åpenhetsloven er det utarbeidet etiske retningslinjer for Rissa Kraftlag og våre leverandører.

Har du spørsmål vedrørende Åpenhetsloven?

Merk mailen «åpenhetsloven» og send til: post@rissakraftlag.no