Åpenhetsloven

Rissa Kraftlag konsern er et selskap med et miljø og bærekraftperspektiv, og har sin kjernevirksomhet innen fornybar Energi, Elektro og Fiber.

I juni 2023 ferdigstilte vi en redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven for året 2022. Rapporten omhandler engen drift, samt en kartlegging av våre leverandører, øvrige partnere og kunder.

I forbindelse med arbeidet med åpenhetsloven er det utarbeidet etiske retningslinjer for Rissa Kraftlag og våre leverandører.

Har du spørsmål vedrørende åpenhetsloven?

Merk mailen «åpenhetsloven» og send til:  post@rissakraftlag.no.