Driftsmeldinger

Driftsmeldinger i forbindelse med fiber.

Registrert: 11/01/2021

Gjelder: Nedetid pga vedlikehold - Flytting av fiber

Forventet løst: Onsdag 13.01 - kl 06.00

Feil rettet:Onsdag 13.01 - kl 06.00

Sted: Følldalen – Modalen – Hermstad

Nedetid på grunn av planlagt vedlikehold

I forbindelse med omlegging av fiber-trasè grunnet utbedring av vei vil det bli brudd på deres tjenester i en periode. Planlagt arbeid startes tirsdag 12.01 kl. 1700 – arbeidet vil pågå til vi er ferdige, og planlagt ferdigtidspunkt er satt til kl. 0600 påfølgende morgen, onsdag, for å unngå at dette skal går utover evt. hjemmekontor osv. De som omfattes av dette skal også ha mottatt sms fra Telia.

Beklager ulempene dette vil medføre.

Kontaktskjema