Åfjord sentrum

Kontaktinformasjon

Status:

Ferdistilt

Kommune:

Åfjord Kommune

Vår entreprenør:

Trond Aune Maskinstasjon

Utbygging vedtatt

Sommer 2016

Graving startet:

Høst 2016

Insfrastruktur til tomtegrense utført:

Graving ferdig:

Vår 2019

Oppkobling startet:

Høst 2016

Andel oppkoblede kunder:

Oppkobling ferdig:

Informasjonsmøte og salgsstart: Furuly i Åfjord 28.04.2016 kl 19:00.
Etableringspris i Åfjord sentrum: kr 9 500,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Graving og legging av rør til husvegg. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen.
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.
Utbyggingsstart: 29.08.2016.
Kundeinstallasjon i periode: Oktober 2016 – vår 2019 .
Utbygginga ferdig: Vår 2019.
Leirfallet, Monstadfeltet, Joenget og Hubakken er ferdig gravd. Her installeres det fortløpende. Området over Åfjord Helsesenter, Årnes sentrum og Nesabrekka/Nesahaugen står for tur.

Vi opplever nå såpass stor kundeinteresse at vi fremover vil bygge raskest mulig for å få koblet opp kunder som har avtale med oss så raskt som mulig. Det vil si at vi ikke graver inn til de som ikke har bestilt. Vennligst ta kontakt med oss så snart som mulig dersom du ønsker etablering av fiber nå. Hvis ikke vil gravemaskinen passere deg i denne omgang og du vil få høyere etableringskostnad ved et senere tidspunkt.

Høst 2018: Graving i Prestgårdshaugen er utført. Vi starter nå graving i området Nesabrekka. Kundeoppkoblinger fortsetter fortløpende og nye områder får blåst fiber.

Kommentar:

Del utbyggingsstatus:

Vi er her om du lurer på noe.