Alsetmarka

Kontaktinformasjon

Status:

Ferdistilt

Kommune:

Indre Fosen

Vår entreprenør:

Bygdefiberlag

Utbygging vedtatt

Vinter 2020

Graving startet:

Vår 2021

Insfrastruktur til tomtegrense utført:

Graving ferdig:

Sommer 2021

Oppkobling startet:

Sommer 2021

Andel oppkoblede kunder:

Oppkobling ferdig:

Informasjonsmøte og salgsstart: Alsetmarka 1. November
Etableringspris i Alsetmarka: kr 13 900,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Tilførsel av fiber til området etter at bygda selv har gjennomført graving. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen.
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.
Utbyggingsstart: Innbyggere starter graving vår 2019 og Rissa Kraftlag starter jobben når graving er utført.
Kundeinstallasjon i periode:
Utbygginga ferdig:

Rissa Kraftlag ser på mulighet for å bygge fiber i Alsetmarka. Pågående dialog med gruppe blant initiativtagere.

Det var godt oppmøte og stort engasjement på informasjonsmøte. Nesten samtlige husstander har skrevet kontrakt. Ta kontakt på mail ved interesse: klj@rissakraftlag.no

Alsetmarka har fått bevilget kommunalt tilskudd til utbygging og starter graving når snøen er borte våren 2021.

Kommentar:

Del utbyggingsstatus:

Vi er her om du lurer på noe.