Bessaker

Kontaktinformasjon

Status:

Ferdistilt

Kommune:

Åfjord

Vår entreprenør:

Trond Aune Maskinstasjon

Utbygging vedtatt

Høst 2018

Graving startet:

Sommer 2019

Insfrastruktur til tomtegrense utført:

Graving ferdig:

Sommer 2020

Oppkobling startet:

Vår 2020

Andel oppkoblede kunder:

Oppkobling ferdig:

Informasjonsmøte og salgsstart: Høst 2016. Nytt informasjonsmøte vil bli avholdt høst 2018.
Etableringspris Bessaker: kr ,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Graving og legging av rør til husvegg. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen.
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.
Utbyggingsstart: Utbygging påstartet
Kundeinstallasjon i periode: Kundeinstallasjoner startet i mars 2020 og fortsetter utover våren
Utbygginga ferdig: Sommer 2020

Kommentar:

Del utbyggingsstatus:

Vi er her om du lurer på noe.