16. november 2020

Imsen – Humstad – Dolmset

Informasjonsmøte og salgsstart: 4. November i Imsen Ungdom/forsamlingshus.
Etableringspris: kr 9 500,- pr. bolig og kr 4750,- for sokkel- bileilighet – hus nr 2 på samme tomt (forutsetter tegning av abonnement)
Etableringsprisens innhold: Graving av fiber til tomtegrense. Kunde graver selv på egen tomt. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen.
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.
Utbyggingsstart: Når interessen er stor nok (70% av fastboende)
Kundeinstallasjon i periode: November 2021
Utbygginga ferdig: November 2021

Dette er et NKOM-prosjekt støttet av Trøndelag Fylkeskommune. Fritidsboliger innenfor område kan få tilbud om oppkobling. Bestilling av oppkobling/abonnement gjøres på www.rkfiber.no

Del utbyggingsstatus:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email