Sørdalen

Kontaktinformasjon

Status:

Kunngjøring og salgsstart

Kommune:

Åfjord Kommune

Vår entreprenør:

Utbygging vedtatt

Graving startet:

Insfrastruktur til tomtegrense utført:

Graving ferdig:

Oppkobling startet:

Andel oppkoblede kunder:

Oppkobling ferdig:

Rissa Kraftlag vant nå i november 23 anbudsrunden for utbygging av fiber i området, kontrakt signeres nå etter karenstid med oppdragsgiver Trøndelag fylkeskommune.

Vi vil over nyttår bli avholde informasjonsmøte lokalt, hvor vi vil presentere våre planlagte løsninger – og opprette god dialog med dere beboere og grunneiere i området.

I kontrakten er det forbehold om minimum 80% oppslutning av fastboende-adresser innenfor området, slik at vi er avhengig av å få med så mange som mulig får å kunne få den gleden av å gjennomføre ett slik prosjekt i samarbeid med kommunen og fylkeskommunen. Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål, eller allerede nå ønsker å melde interesse

Kommentar:

Del utbyggingsstatus:

Vi er her om du lurer på noe.