Vanvikan

Kontaktinformasjon

Status:

Ferdigstilt

Kommune:

Indre Fosen

Vår entreprenør:

Larsen Entreprenør

Utbygging vedtatt

Høst 2015

Graving startet:

Vår 2016

Insfrastruktur til tomtegrense utført:

Graving ferdig:

Høst 2018

Oppkobling startet:

Høst 2016

Andel oppkoblede kunder:

Oppkobling ferdig:

Vi har bygd ut store deler av Vanvikan og veldig mange er koblet på. Flere hus er klargjort for fiber og mangler bare innvendig installasjonen.

Kommentar:

Del utbyggingsstatus:

Vi er her om du lurer på noe.