Hva er strømstøtte?

Publisert: 16. desember 2022

Det er nettselskapene som utbetaler strømstøtteordningen. Rissa Kraftlag har ikke gjennomfakturering av nettleien, for våre kunder vil derfor strømstøtte bli trukket fra fakturaen som kommer fra nettselskapet.  

Om summen overstiger den månedlige nettleien blir beløpet utbetalt til din bankkonto. Støtte for desember 2022 blir utbetalt ved forfall på nettfaktura i januar 2023.

Hvem har rett på strømstøtte?

KundegruppeHar rett på strømstøtteFår utbetalt støtte på nettfakturaKjekt å vite
HusholdningskunderJaJaHar du to boliger så får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning
Borettslag med felles strømmålerJaJaStyrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Les mer her.
Idrettslag og frivillige organisasjonerJaNeiDet er kommunene som skal forvalte ordningen for denne grunnen og søknad må rettes til kommunen.
Jordbruks- og veksthusnæringenJaNeiLes mer her
Øvrig næringsvirksomhetNei  
Hytter og fritidsboligerNei  

Kort om strømstøtten:

  • Terskelpris: 70 øre/kwh
    Dette betyr at du får kompensasjon for spotpris som overstiger 70 øre/kWh (gjennomsnittlig spotpris eks. mva).
  • Kompensasjonsgrad 90%
    Dette betyr at du får kompensasjon for 90% av av gjennomsnittlig spotpris som overstiger 70 øre/kWh eks. mva. Dersom gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde er 150 øre/kWh får du altså 90% kompensasjon av 80 øre/kWh.
  • Volumbegrensning: 5 000 kWh
    Det vil si at du får støtte for inntil 5000 kWh av ditt strømforbruk per måned.
Formel for støttesats:(gj.snitt områdepris – terskelpris) * kompensasjonsgrad * mva
Ut fra rammer og formel som beskrevet over blir regnstykket slik: (gj.snitt områdepris – 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25
Merverdiavgift (mva): 25%

Regn ut din strømstøtte

Du kan selv enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for den aktuelle måned (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats gjeldende for samme måned.

Eksempel på utregning av strømstøtte:

Her ser du et eksempel på utregning av strømstøtte for en bolig med et strømforbruk på 2000 kWh i en måned hvor støttesatsen i det aktuelle prisområdet er 274,29 øre/kWh Obs! Støttesats må gjøres om fra øre til kroner (274,29 = 2,7429):
2000 x 2,7429 = 5488,8. 

Del innlegg:

Vi er her om du lurer på noe.