Om oss

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948. Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Om Rissa Kraftlag Konsern

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948. Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Det økonomiske grunnlaget for å nå denne visjonen skapes gjennom vår forretningsdrift innen energi, elektro, IKT og fiber, og våre datterselskap Dogi IKT AS og Nortek Elektro AS er en viktig del av dette.

Helt siden oppstarten i 1948 og frem til i dag har utbygging av samfunnskritisk infrastruktur vært en prioritert oppgave for oss, med fokus på strømnett og, i de senere år, fibernett. Fiberbredbånd er en forutsetning for lokalsamfunnets videre utvikling, både for bolyst og næringsutvikling, og vi vil i årene fremover fortsette å investere i viktig infrastruktur i våre lokalsamfunn.

Lokal verdiskaper – Rissa Kraftlag konsernet er en viktig lokal arbeidsgiver og sysselsetter 56 ansatte. Vi bidrar også til mange og trygge arbeidsplasser gjennom vår bruk av lokale entreprenører i vår virksomhet og våre eierskap i Kraftmontasjen AS, Fosen Nett/Nettselskapet AS og HVACS AS. Rissa Kraftlag er også medeier i et lokalt investeringsselskap (Indre Fosen Invest) med hovedformål å skape lokal næringsutvikling og arbeidsplasser.

Lokal støttespiller – Vi er en samarbeidspartner og støttespiller for lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom i vårt nærmiljø. Dette bidrar til økt lokal bolyst og et høyt aktivitetsnivå som grunnlag for befolkningsvekst i våre lokalsamfunn.

Vi er og skal fortsette å være: Tilstede alltid

Kraftlagets høyeste organ er Rådet. Hvert fjerde år velger medlemmene 27 representanter til Rådet. Deres fremste oppgave er å godkjenne regnskap og velge styre. Sverre Skalmerås er Rådets leder. Styret har fem faste medlemmer og ledes av Marvin Wiseth. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Kraftlaget så som organisering, planer, budsjettet, regnskap, kontroll og ansettelse av daglig leder.

Historie

Kraftlaget ble stiftet i 1948 som et samvirkeforetak (andelslag). Dvs at de fleste av våre kunder også er våre eiere. Alle som er tilknyttet strømnettet i Rissa kommune kan bli medlemmer og pr. i dag er det vel to tusen medlemmer. Grunnlaget for selskapet ble skapt lenge før 1948. Da strømmen som fenomen så smått ble gjort tilgjengelig på 1800 tallet ante neppe de som var involvert hvor viktig energikilde dette skulle bli for oss mennesker. I dag er hele vårt samfunn bygd opp omkring bruk av elektrisk kraft i nær sagt alle sammenhenger.

Men for hundre år siden var det slettes ikke slik her i Rissa. Det var festningsanlegget i Hasselvika som først fikk lys i elektriske lamper på Fosen. Til å begynne med ble det bygd en kraftstasjon drevet av dampkraft men først da Hasselelva kraftverk ble satt i drift 1. oktober 1919 ble det et visst omfang på lokal strømproduksjon. Deretter begynte jobben med å bygge et linjenett som kunne transportere denne energien ut til de enkelte husstandene. Dette er en spennende lokalhistorie som vi gjerne anbefaler å lese mer om. Kristoffer Rein forfattet i anledning Kraftlagets 40 års jubileum i 1988 en beretning som kan
leses her.

Strømnettet i Rissa (og Bjugn og Ørland) driftes i dag av Fosen Nett AS som vi eier sammen med FosenKraft AS. Se deres hjemmeside for mer info.

Les årsmelding og årsregnskap her.

Historie

Nortek Elektro AS startet opp 01.01.1997 i Åfjord etter at Sør-Trøndelag Kraftselskap (nå TrønderEnergi) la ned installasjonsavdelingene sine. De ansatte i STK Installasjons-avdeling Åfjord tok over og startet Nortek Elektro AS. Vi var 8 ansatte som i dag er medeiere i selskapet.
Pr. 01.01.2016 er vi 17 ansatte.

Vårt kontor ligger i den gamle televerkbygningen ved Årnes i Åfjord.

Les årsmelding og årsregnskap her.

Historie 

«DOGI IKT AS ble stiftet 26.03.2003 av Svein Olav og Terje Nilsen.  Rissa Kraftlag SA kjøpte seg inn i selskapet i 2013.

I de første årene ble DOGI IKT AS drevet på fritiden av gründerne, men med butikk hvor det var en ansatt. De drev også med interiør de første årene. Kundebasen vokste sakte, men sikkert, og det ble en stor jobb å drifte dette i tillegg til annen jobb.

Rissa kraftlag ble høsten 2017 heleier av Dogi IKT AS. Vi har nå 4 faste ansatte og en lærling i samarbeid med Rissa Videregående Skole.

Les årsmelding og årsregnskap her.

Ledelsen

Per-Arne Sæther

Daglig Leder Rissa Kraftlag SA

John Bernard Roten

Avdelingsleder Rissa Kraftlag SA

Bjørg Grønflaten

Økonomileder Rissa Kraftlag SA

Kenneth Stjern

Daglig leder Nortek Elektro AS

Vegard Mandal

Daglig Leder Dogi IKT AS

Kristian Lyng-Jørgensen

Salgs & Markedssjef Rissa Kraftlag SA

Tove Mathilassi Moe

Kvalitetsleder Rissa Kraftlag SA

Kontaktskjema