Om oss

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948. Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Om Rissa Kraftlag Konsern

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948. Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Det økonomiske grunnlaget for å nå denne visjonen skapes gjennom vår forretningsdrift innen energi, elektro og fiber, og vårt datterselskap Nortek Elektro AS er en viktig del av dette.

Helt siden oppstarten i 1948 og frem til i dag har utbygging av samfunnskritisk infrastruktur vært en prioritert oppgave for oss, med fokus på strømnett og, i de senere år, fibernett. Fiberbredbånd er en forutsetning for lokalsamfunnets videre utvikling, både for bolyst og næringsutvikling, og vi vil i årene fremover fortsette å investere i viktig infrastruktur i våre lokalsamfunn.

Lokal verdiskaper – Rissa Kraftlag konsernet er en viktig lokal arbeidsgiver og sysselsetter ca 70 ansatte. Vi bidrar også til mange og trygge arbeidsplasser gjennom vår bruk av lokale entreprenører i vår virksomhet og våre eierskap i Kraftmontasjen AS, Nettselskapet AS og HVACS AS. Rissa Kraftlag er også medeier i et lokalt investeringsselskap (Indre Fosen Invest) med hovedformål å skape lokal næringsutvikling og arbeidsplasser.

Lokal støttespiller – Vi er en samarbeidspartner og støttespiller for lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom i vårt nærmiljø. Dette bidrar til økt lokal bolyst og et høyt aktivitetsnivå som grunnlag for befolkningsvekst i våre lokalsamfunn.

Vi er og skal fortsette å være: Til stede, alltid

Kraftlagets høyeste organ er Rådet. Hvert fjerde år velger medlemmene 27 representanter til Rådet. Deres fremste oppgave er å godkjenne regnskap og velge styre. Heidi Moen Wesche er Rådets leder. Styret har fem faste medlemmer og ledes av Marvin Wiseth. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Kraftlaget så som organisering, planer, budsjettet, regnskap, kontroll og ansettelse av daglig leder. 

Andelseier

Rissa kraftlag er et samvirkeforetak, det vil si at vi eies av de som er andelseiere eller medlemmer i Rissa Kraftlag. For å bli andelseier må man ha et løpende kundeforhold med Rissa Kraftlag som for eksempel et fiberabonnement eller et strømabonnement. Andelen koster 1000 kr.

Andelseierne i Rissa Kraftlag representeres av rådsmedlemmer på årsmøtene, Rissa Kraftlags høyeste organ. Som andelseier kan du hvert fjerde år være med å velge hvem som skal sitte i Rådet. Som andelseier er du valgbar til rådet.

Rissa Kraftlag har historisk sett ikke betalt ut utbytte til medlemmene, men har benyttet overskudd til å utvikle lokal infrastruktur, lokal næringsutvikling og støtte lokale lag og foreninger. Ved starten i 1948 var det utbygging av strømnett som var hovedoppgaven til kraftlaget, mens de siste årene har det være utbygging av fibernett som har vært sentral i vår virksomhet.

Ønsker du å bli medlem – ta kontakt med oss på e-post.

Din lokale støttespiller

Vi er din lokale støttespiller. Vår lidenskap og engasjement for å støtte barn og unge i vårt nærmiljø er viktig. Gjennom vårt arbeid legger vi grunnlaget for en lysere fremtid, der de unge er hjørnesteinen for samfunnets utvikling og vekst.

Medlemmer i Rådet

Otto Alseth – Medlem

Knut Einar Askim – Medlem

Torun S. Bakken – Medlem

Geir Dahle – Medlem

Jomar Dyrendalsli – Medlem

Janne Irene Dyrendal – Medlem

Johan Eilertsen – Medlem

Kjersti N. Furuseth – Medlem

Daniel Gomo – Medlem

Egil Hammer – Nestleder

Torbjørn Krogh – Medlem

Jomar Leira – Medlem

Asbjørn Mosleth – Medlem

Ola Oldren – Medlem

Tormod Overland – Medlem

Anita G. Rein – Medlem

Geir Morten Rennan – Medlem

Tove Irene Sand – Medlem

Jørgen Sannan – Medlem

Benjamin Schei – Medlem

Per Kristian Skjærvik – Medlem

Espen Trøen – Medlem

Stig Ragnar Tung – Medlem

Siri Vannebo – Medlem

Marit Vårheim – Medlem

Heidi Moen Wesche – Leder

Kari Åker – Medlem

Varamedlemmer i Rådet

Svein Sørås – vara

Kristoffer Fjeldvær – vara

Jan Kåre Hjellupvik – vara

Eivind Sørensen – vara

Elisabeth F. Schei – vara

Johan Kårli – vara

Stig Ivar Aasan – vara

Magni Irene Rabben – vara

Gunn Anita Engvik – vara

Terje Dyrendal – vara

Styret

Marvin Wiseth – styreleder

Ingunn Flytør – nestleder

Arild Ofstad – medlem

Vibeke Stjern – medlem

Trond Bjørnerås – medlem

Tom André Bredesen – vara

Bjørn Skaug – observatør 

 

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om bedriften vår.

Ledelsen

Per-Arne Sæther

Daglig Leder Rissa Kraftlag SA

John Bernard Roten

Avdelingsleder Rissa Kraftlag SA

Bjørg Grønflaten

Økonomileder Rissa Kraftlag SA

Kenneth Stjern

Daglig leder Nortek Elektro AS

Tove Mathilassi Moe

Kvalitetsleder Rissa Kraftlag SA

Vi er her om du lurer på noe.