Om oss

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948. Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Om Rissa Kraftlag Konsern

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948. Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Det økonomiske grunnlaget for å nå denne visjonen skapes gjennom vår forretningsdrift innen energi, elektro og fiber, og vårt datterselskap Nortek Elektro AS er en viktig del av dette.

Helt siden oppstarten i 1948 og frem til i dag har utbygging av samfunnskritisk infrastruktur vært en prioritert oppgave for oss, med fokus på strømnett og, i de senere år, fibernett. Fiberbredbånd er en forutsetning for lokalsamfunnets videre utvikling, både for bolyst og næringsutvikling, og vi vil i årene fremover fortsette å investere i viktig infrastruktur i våre lokalsamfunn.

Lokal verdiskaper – Rissa Kraftlag konsernet er en viktig lokal arbeidsgiver og sysselsetter ca 70 ansatte. Vi bidrar også til mange og trygge arbeidsplasser gjennom vår bruk av lokale entreprenører i vår virksomhet og våre eierskap i Kraftmontasjen AS, Nettselskapet AS og HVACS AS. Rissa Kraftlag er også medeier i et lokalt investeringsselskap (Indre Fosen Invest) med hovedformål å skape lokal næringsutvikling og arbeidsplasser.

Lokal støttespiller – Vi er en samarbeidspartner og støttespiller for lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom i vårt nærmiljø. Dette bidrar til økt lokal bolyst og et høyt aktivitetsnivå som grunnlag for befolkningsvekst i våre lokalsamfunn.

Vi er og skal fortsette å være: Til stede, alltid

Kraftlagets høyeste organ er Rådet. Hvert fjerde år velger medlemmene 27 representanter til Rådet. Deres fremste oppgave er å godkjenne regnskap og velge styre. Sverre Skalmerås er Rådets leder. Styret har fem faste medlemmer og ledes av Marvin Wiseth. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Kraftlaget så som organisering, planer, budsjettet, regnskap, kontroll og ansettelse av daglig leder. 

Andelseier

Rissa kraftlag er et samvirkeforetak, det vil si at vi eies av de som er andelseiere eller medlemmer i Rissa Kraftlag. For å bli andelseier må man ha et løpende kundeforhold med Rissa Kraftlag som for eksempel et fiberabonnement eller et strømabonnement. Andelen koster 1000 kr.

Andelseierne i Rissa Kraftlag representeres av rådsmedlemmer på årsmøtene, Rissa Kraftlags høyeste organ. Som andelseier kan du hvert fjerde år være med å velge hvem som skal sitte i Rådet. Som andelseier er du valgbar til rådet.

Rissa Kraftlag har historisk sett ikke betalt ut utbytte til medlemmene, men har benyttet overskudd til å utvikle lokal infrastruktur, lokal næringsutvikling og støtte lokale lag og foreninger. Ved starten i 1948 var det utbygging av strømnett som var hovedoppgaven til kraftlaget, mens de siste årene har det være utbygging av fibernett som har vært sentral i vår virksomhet.

Ønsker du å bli medlem – ta kontakt med oss på e-post.

Din lokale støttespiller

Vi er din lokale støttespiller. Vår lidenskap og engasjement for å støtte barn og unge i vårt nærmiljø er viktig. Gjennom vårt arbeid legger vi grunnlaget for en lysere fremtid, der de unge er hjørnesteinen for samfunnets utvikling og vekst.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om bedriften vår.

Ledelsen

Per-Arne Sæther

Daglig Leder Rissa Kraftlag SA

John Bernard Roten

Avdelingsleder Rissa Kraftlag SA

Bjørg Grønflaten

Økonomileder Rissa Kraftlag SA

Kenneth Stjern

Daglig leder Nortek Elektro AS

Tove Mathilassi Moe

Kvalitetsleder Rissa Kraftlag SA