Om oss

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948. Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Om Rissa Kraftlag Konsern

Rissa Kraftlag SA er et samvirkeforetak med stolte tradisjoner siden 1948. Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Det økonomiske grunnlaget for å nå denne visjonen skapes gjennom vår forretningsdrift innen energi, elektro, IKT og fiber, og våre datterselskap Dogi IKT AS og Nortek Elektro AS er en viktig del av dette.

Helt siden oppstarten i 1948 og frem til i dag har utbygging av samfunnskritisk infrastruktur vært en prioritert oppgave for oss, med fokus på strømnett og, i de senere år, fibernett. Fiberbredbånd er en forutsetning for lokalsamfunnets videre utvikling, både for bolyst og næringsutvikling, og vi vil i årene fremover fortsette å investere i viktig infrastruktur i våre lokalsamfunn.

Lokal verdiskaper – Rissa Kraftlag konsernet er en viktig lokal arbeidsgiver og sysselsetter 56 ansatte. Vi bidrar også til mange og trygge arbeidsplasser gjennom vår bruk av lokale entreprenører i vår virksomhet og våre eierskap i Kraftmontasjen AS, Fosen Nett/Nettselskapet AS og HVACS AS. Rissa Kraftlag er også medeier i et lokalt investeringsselskap (Indre Fosen Invest) med hovedformål å skape lokal næringsutvikling og arbeidsplasser.

Lokal støttespiller – Vi er en samarbeidspartner og støttespiller for lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom i vårt nærmiljø. Dette bidrar til økt lokal bolyst og et høyt aktivitetsnivå som grunnlag for befolkningsvekst i våre lokalsamfunn.

Vi er og skal fortsette å være: Tilstede alltid

Kraftlagets høyeste organ er Rådet. Hvert fjerde år velger medlemmene 27 representanter til Rådet. Deres fremste oppgave er å godkjenne regnskap og velge styre. Sverre Skalmerås er Rådets leder. Styret har fem faste medlemmer og ledes av Marvin Wiseth. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Kraftlaget så som organisering, planer, budsjettet, regnskap, kontroll og ansettelse av daglig leder.

Ledelsen

Per-Arne Sæther

Daglig Leder Rissa Kraftlag SA

John Bernard Roten

Avdelingsleder Rissa Kraftlag SA

Bjørg Grønflaten

Økonomileder Rissa Kraftlag SA

Kenneth Stjern

Daglig leder Nortek Elektro AS

Vegard Mandal

Daglig Leder Dogi IKT AS

Kristian Lyng-Jørgensen

Salgs & Markedssjef Rissa Kraftlag SA

Tove Mathilassi Moe

Kvalitetsleder Rissa Kraftlag SA

Kontaktskjema