Samfunn

Et godt lokalsamfunn gir bolyst og grunnlag for attraktive samfunn og derigjennom befolkningsvekst.

Kraftlaget hadde 70 års jubileum i 2018. For å kunne holde på i nye 70 år er man helt avhengig av at lokalsamfunnet og eierne er fornøyd med drifta. Å bidra med støtte til lokale lag og organisasjoner som jobber med barn og ungdom ser vi på som en viktig del av det å skape et godt lokalsamfunn. Et godt lokalsamfunn gir bolyst og grunnlag for attraktive samfunn og derigjennom befolkningsvekst.

Noen av våre samarbeidspartnere

Webkamera

Rissa sentrum - Rundkjøring

Eies og driftes av Rissa Kraftlag.

Storhavet Skistadion

Eies og driftes av Fjellørnen IL.