Rissa Kraftlag innfører avregning time for time

Publisert: 17. mars 2022

Hittil har vi avregnet forbruket som et gjennomsnitt av prisen på Nord Pool for alle timene i en måned.

Vi innfører nå avregning time for time på forbruk f.o.m 01.04.2022. Grunnen for endringen er at du som kunde bedre kan styre din strømregning ved å legge forbruk til timer med lav strømpris.

Strømprisen blir satt av Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Prisnivået bestemmes av forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig.

Spotprisprodukter følger timeprisene på kraftbørsen, og spotpriselementet regnes ut fra hvor mye strøm du bruker hver time ganget med spotprisen for den timen. I tillegg legger vi til et påslag på noen øre per kilowattime du forbruker. Husk at påslaget er det samme uavhengig av time-/spotprisen på kraftbørsen, og inkluderer elsertifikatkostnader og mva.

EKSEMPEL: Er spotprisen på kraftbørsen 50 øre i en time og du forbruker 5 kilowattimer den timen, så vil du betale 2,5 kroner for spotpriselementet. I tillegg tar vi – og andre strømleverandører – et påslag på spotprisen per kilowattime. Har du et spotprisprodukt hos oss med for eksempel et påslag på 6,9 øre/kWt, så betaler du 0,345 kr i påslag på de 2,5 kronene. 

Leveringsvilkår

Del innlegg: