RK sertifisert for Trygg strømhandel som en av de første strømleverandørene i landet!

1. september ble Rissa Kraftlag sertifisert gjennom sertifiseringsordningen «Trygg Strømhandel» som ble etablert i 2020. RK var blant de første strømleverandørene i landet som ble sertifisert av DNV. Målet med sertifiseringsordningen er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv.

Vi i Rissa Kraftlag har alltid hatt en åpenhet rundt priser og leveringsvilkår. Vi opererer ikke med kampanjepriser som skal lokke kunder inn på avtaler som deretter blir justert. Vi har hatt høyt fokus på kompetanse blant ansatte, og på å ha rutiner og systemer som ivaretar kundenes behov. Vi har derfor ønsket sertifiseringsordningen fra Trygg Strømhandel velkommen fra første stund.

– Som lokal aktør er det viktig med tillit til kundene. Trygg Strømhandel gir oss et kvalitetsstempel som gjør at kundene kan stole på oss og føle seg trygge på at vi har rutiner og prosedyrer som ivaretar kundenes behov. Solid og etisk forretningsdrift er nedfelt i vår visjon og dette styrker vi gjennom å bli sertifisert gjennom Trygg Strømhandel, sier Kristian Lyng-Jørgensen, avdelingsleder for fiber og energi i Rissa Kraftlag.

– Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV.

Her er de viktigste kravene i Trygg strømhandel:

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
  • Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
  • Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
  • Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

DNV er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV har siden 1864 levert sertifisering i en rekke bransjer.

Trykk her for mer informasjon om Trygg Strømhandel.

Del:

Vi er her om du lurer på noe.