Rissa Kraftlag SA

Våre vilkår

Her finner du våre vilkår når det gjelder App og PULS – måler. Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Vilkår for Rissa Kraftlag-appen

(sist oppdatert 01.06.2024)

1 OM TJENESTEN
Disse vilkårene («Brukervilkårene») regulerer bruk av applikasjonen «Rissa Kraftlag» («Appen»). Appen er en informasjonstjeneste som kan lastes ned til mobiltelefon og/eller nettbrett og tas i bruk av personer som har inngått en juridisk avtale med Rissa Kraftlag SA om levering av produkter og tjenester, samt de personer som er invitert til å ta i bruk Appen («Bruker»).

I tillegg til Appen, kan Brukere velge å kjøpe tilleggstjenesten PULS-måler («PULS-måler»). PULS-måler er underlagt eget vilkår, som du finner her.

Ved å benytte Appen, bekrefter du at du har akseptert Brukervilkårene og påtar deg å følge dem.

2 PARTENE OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Partene i avtalen er deg som Bruker av Appen og Rissa Kraftlag SA, org.nr. 915 420 400 («Rissa Kraftlag»).

Bruk av Appen forutsetter behandling av de personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenestene i Appen. Du kan lese mer om hvordan Rissa Kraftlag behandler personopplysninger her: Personvern for Rissa Kraftlag-appen og Personvernerklæring.

3 KRAV TIL UTSTYR
Appen er tilgjengelig for Android og iOS, eller en PC. For å få tilgang til oppdatert innhold i Appen og siste versjon av tjenesten må Brukeren være tilkoblet et trådløst nett eller et mobilnett. Enkelte endringer i Appen kan kreve at du logger inn i Appen på nytt.

Selv om du oppfyller våre krav til utstyr, kan Rissa Kraftlag ikke garantere at Appen vil fungere helt uten avbrudd, nedetid eller liknende.

4 VARIGHET OG OPPSIGELSE
Tjenestevilkårene gjelder så lenge Bruker har installert Appen på sin enhet, og du kan når som helst avslutte din bruk av Appen ved å slette den fra enheten din. Merk at kundeforholdet/-ene til Rissa Kraftlag og eventuelt abonnement på PULS-måler fortsetter å løpe selv om Appen slettes fra enheten.

5 BETALING
Bruk av Appen uten PULS-måler skjer uten økonomisk vederlag.

6 SIKKERHET
For å beskytte den informasjonen om deg og ditt kundeforhold som er tilgjengelig via Appen, har Rissa Kraftlag iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Beskyttelse av informasjonen krever også at Bruker iverksetter tiltak på sin side, slik som for eksempel å ha tastelås på mobiltelefon/nettbrett, ha passordbeskyttelse på trådløse nettverk for å sikre utstyr tilkoblet internett, samt å gjennomføre de oppdateringer som produsenter av utstyr tilkoblet internett oppfordrer til.

For å få tilgang til Appen må du ha en konto på Min side. Brukeren har selv ansvaret for sin aktivitet på Min side. For å beholde kontroll over konto og hindre uautorisert tilgang, må du sikre enhetene som brukes for å få tilgang til Appen og Min side.

7 BRUKERENS ANSVAR
Bruker er ansvarlig for de endringer bruk av Appens funksjonalitet medfører for kundeforholdet. Utfører du bestillinger eller endringer i kundeforholdet via Appen ved en feil, må du straks kontakte vår kundeservice.

Dersom du kobler til ditt utstyr (elbil, ladeboks, panelovn, etc.) i Appen for å kunne ta i bruk styringsfunksjonaliteten, gir du Rissa Kraftlag en fullmakt til å kunne styre dette utstyret og til å hente inn sensordata for å optimalisere styringen.

8 RISSA KRAFTLAGS ANSVAR
I de tilfeller du har gitt Rissa Kraftlag fullmakt til å styre det utstyret du har knyttet til Appen, vil styringen utføres etter kriterier som har til hensikt å redusere ditt strømforbruk og/eller strømregning. Rissa Kraftlag er likevel ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade knyttet til denne styringen, herunder der hensikten ikke oppfylles. Rissa Kraftlag er heller ikke ansvarlig for feil du har gjort ved innstilling av utstyret eller parametere for styring.
Appen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og Rissa Kraftlag stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet. Vi vil i den grad det er mulig gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten til Appen. Rissa Kraftlag tar videre ikke ansvar for andre feil som måtte oppstå som påvirker Appen, helt eller delvis, herunder systemfeil, applikasjonsfeil, tilknyttingsfeil og liknende.

Rissa Kraftlag gir ingen garantier eller lovnader som gjelder riktigheten eller fullstendigheten av innhold, informasjon eller annet materiell som leveres på eller gjennom Appen.

Rissa Kraftlag har ikke noe ansvar overfor deg dersom oppfyllelsen av våre forpliktelser etter disse Brukervilkårene forsinkes eller forhindres, eller dersom tilgjengelighet eller funksjonalitet i Appen begrenses, forsinkes eller forhindres av lov, myndighetsavgjørelse eller andre årsaker utenfor Rissa Kraftlags rimelige kontroll, og som Rissa Kraftlag ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.

9 ENDRING AV APPEN ELLER BRUKSVILKÅRENE
Rissa Kraftlag kan når som helst foreta endringer i disse Bruksvilkårene, innholdet og tjenestene som er tilgjengelige i Appen, inkludert, men ikke begrenset til forbedringer, fjerning eller avvikling av deler av Appen. Ved endringer av vesentlig betydning, vil Rissa Kraftlag gjøre sitt beste for å varsle om endringene i forkant.
De til enhver tid gjeldende vilkår for Appen vil være tilgjengelig via Appen og på Rissa Kraftlag sine hjemmesider.

10 INNHOLD FRA TREDJEPARTER I APPEN
Rissa Kraftlag vil kunne tilby lenker til nettsteder drevet av tredjeparter i Appen, men har ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene. Slike lenker vil for eksempel kunne tilgjengeliggjøres i forbindelse med presentasjon av kundefordeler. Hvis du følger lenker til slike nettsteder fra tredjeparter, innebærer det at du går ut av Appen og må forholde deg til tredjeparts vilkår for bruk av nettstedet.

11 IMMATERIELLE RETTIGHETER
Rissa Kraftlag er eier av og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Appen, herunder materiale som er tilgjengeliggjort i den. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og varemerkerettslig lovgivning. Brukerens tilgang til Appen gir ingen rettigheter til Rissa Kraftlags immaterielle rettigheter, foruten en tidsbegrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Appen i tråd med disse Brukervilkårene. Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra Appen uten forutgående skriftlig samtykke fra Rissa Kraftlag.

12 KONTAKT
Ved behov for råd og veiledning kan du kontakte Rissa Kraftlags Kundeservice på tlf. (+47) 73 85 92 00. Du kan også skrive til Rissa Kraftlags Kundesenter via post@rissakraftlag.no. Besøksadresse er Årnsetveien 1, 7100 Rissa.

13 TVISTELØSNING
Disse Brukervilkårene reguleres av norsk rett.

Tvister knyttet til bruk av Appen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom du og Rissa Kraftlag ikke kommer til enighet, kan du henvende deg til Forbrukertilsynet for mekling. Du kan kontakte Forbrukertilsynet via deres nettside www.forbrukertilsynet.no. Du kan også inngi en klage via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen), som du finner her.

Hver av partene kan også bringe tvisten inn for de alminnelige domstolene.

Personvern for Rissa Kraftlag-appen

(sist oppdatert 01.06.2024)

Rissa Kraftlag-app er en mobilapplikasjon som gir deg tilgang til informasjon om ditt kundeforhold, tilgang til ulike tjenester levert av Rissa Kraftlag SA og våre samarbeidspartnere, samt tilgang til dine fordeler i fordelsprogrammet vårt. For å kunne ta i bruk appen må du være kunde, eller bli invitert av noen som er kunde hos Rissa Kraftlag AS.

Når du bruker appen behandler vi dine personopplysninger. Dette vil skje i samsvar med personopplysningsloven, og nedenfor finner du mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du bruker appen.

Personvernerklæringen til Rissa Kraftlag gjelder i tillegg.

Behandlingsansvarlig for appen er Rissa Kraftlag SA (org nr. 915 420 400) ved konsernleder, Per-Arne Sæther. Har du spørsmål om personvern kan du kontakte vår kundeservice på tlf. (+47) 73 85 92 00. Du kan også skrive til Rissa Kraftlags Kundesenter via post@rissakraftlag.no. Besøksadresse er Årnsetveien 1, 7100 Rissa.


1 Innsamling og bruk av personopplysninger
Når du tar i bruk appen ber vi om ditt navn, fødselsdato og mobilnummer slik at du kan registrere deg i appen og få tilgang til informasjon om ditt kundeforhold via appen.

Når du tar i bruk appen, bruker vi adressen du har registrert hos oss til å tilby deg geografisk relevante fordeler gjennom fordelsprogrammet.

Dersom du har blitt invitert inn i appen av en person som er kunde av oss, kobler vi dine personopplysninger sammen med vedkommende sine personopplysninger, slik at riktig informasjon kommer til syne i appen.

Etter hvert som vi utvikler funksjonaliteten og tjenestene i appen vil vi be deg om tilganger til informasjon i din mobiltelefon for å kunne tilby deg disse tjenestene. Disse tilgangene kan du senere styre via innstillingene til mobiltelefonen din.

2 Tjenester fra andre selskaper tilbudt via appen
I appen kan du kjøpe og bruke tjenester som vi tilbyr i samarbeid med andre selskaper. Dersom en slik tjeneste innebærer at du må gi dine personopplysninger til et annet selskap, er det dette selskapet som vil være behandlingsansvarlig for disse personopplysningene. Kjøp av slike tjenester innebærer at vi utleverer dine personalia og kontaktinformasjon til disse selskapene slik at kjøpet kan verifiseres og slik at du kan ta i bruk tjenesten. Vi mottar ikke personopplysningene du gir til disse selskapene med mindre du har samtykket til det.

3 Analyse av bruksmønstre
Vi bruker sporingsverktøy fra Google Analytics og Firebase for å overvåke bruksmønstre i appen slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

4 Opplysninger vi får fra andre
Underveis i kundeforholdet kan vi kjøpe inn sannsynlighetsvurderinger om våre kunder fra en ekstern leverandør, og disse vurderingene er basert på statistiske analyser av resultater fra spørreundersøkelser og aggregerte data fra offentlige registre slik som for eksempel folkeregisteret, skatteetaten, Netlife og Statistisk sentralbyrå (SSB).

5 Utlevering av personopplysninger
Din bruk av appen innebærer ikke at vi utleverer dine personopplysninger til andre, med mindre vi er pålagt det gjennom lov eller via andre behandlingsgrunnlag.

6 Dine rettigheter
Etter personvernregelverket har du en generell rett til innsyn i, og retting eller sletting av personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot behandlingen, rett til begrensning av den og rett til dataportabilitet. Har du spørsmål om dine rettigheter kan du kontakte vår kundeservice. Dersom du mener at vi ikke behandler personopplysningene dine i tråd med personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

7 Endringer
Denne personvernerklæringen vil vi komme til å endre uten videre, dersom det følger av lovpålagte krav eller dersom vi utfører mindre endringer i appens funksjonalitet.

Vilkår for PULS-måler

1 Om disse vilkårene
Disse vilkårene («Tjenestevilkårene») gjelder som en bindende avtale mellom deg som abonnent på PULS-måler («PULS-måler») og Rissa Kraftlag SA, org.nr. 915 420 400 («Rissa Kraftlag»).

PULS-måler er tilgjengelig via applikasjonen «Rissa Kraftlag» («Appen»), som kan lastes ned til mobiltelefon og/eller nettbrett. Bruk av Appen er underlagt egne vilkår, som du finner på www.rissakraftlag.no/stromavtaler.

Ved å abonnere på PULS-måler, bekrefter du at du har akseptert Tjenestevilkårene og forplikter deg til å følge dem. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på lovdata.no.

2 Avtaleinngåelsen
PULS-måler er tilgjengelig for alle private strømkunder i Rissa Kraftlag og kan benyttes sammen med alle Rissa Kraftlags strømavtaler. Du må være over 18 år og bosatt i Norge for å abonnere på PULS-måler.

For å bli abonnent på PULS-måler må du kontakte Rissa Kraftlag for å bestille PULS-måleren og opprette abonnement. Du vil motta en ordrebekreftelse fra Rissa Kraftlag til din registrerte e-postadresse når abonnementet er bestilt.

Kjøpet er bindende for begge parter når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, dette er nærmere beskrevet i punktet “angrerett” i Tjenestevilkårene.

3 Om PULS-måler
PULS-måler fra Rissa Kraftlag er en enhet som måler strømforbruket i sanntid fra din strømmåler. PULS-måler sender informasjon om strømforbruk fra din strømmåler til Rissa Kraftlag slik at forbruket kan presenteres i Rissa Kraftlag-appen.

Bruk av PULS-måler forutsetter et aktivt strømkundeforhold hos Rissa Kraftlag tilknyttet strømmåleren, som PULS-måler benyttes til. PULS-måler kan benyttes med alle strømavtaler som tilbys privatkunder. Dersom strømkundeforholdet opphører avsluttes også tjenestene tilknyttet PULS-måler uavhengig av årsak til opphør.
Bruk av PULS-måler medfører en månedlig abonnementskostnad som faktureres per måned sammen med strømforbruket. Abonnementet trer i kraft når PULS-måler tas i bruk og løper til det avsluttes av kunde ved å deaktivere abonnementet ved å kontakte Rissa Kraftlags kundeservice.

Rissa Kraftlag kan endre priser og vilkår med 30 dagers varsel, via sms. Vilkår for PULS-måler gjelder uavhengig av kundens strømavtale.

PULS-måler skal bare installeres slik det er angitt ved levering. Kunden er selv ansvarlig for å installere PULS-måler etter installasjonsbeskrivelsen. Eventuelle feil meldes Rissa Kraftlag.

Rissa Kraftlag er ikke ansvarlig for skader, tap eller kostnader knyttet til bruk av PULS-måler.

For ansvar, garantier og betingelser knyttet til kjøp av PULS-måler vises til kjøpsvilkår. Detaljerte brukervilkår (app vilkår) regulerer Rissa Kraftlag og sluttbrukers forpliktelser tilknyttet PULS-måler. Personvern er regulert gjennom personvernerklæring.

4 Krav til utstyr og installering
For å få tilgang til PULS-måler må du laste ned Appen til din enhet. Appen er tilgjengelig for Android og iOS.

Når du har mottatt PULS-måleren, er du selv ansvarlig for å installere den i henhold til installasjonsbeskrivelsen som følger med. Eventuelle feil i installasjonsbeskrivelsen må meldes til Rissa Kraftlag.

5 Priser og betaling
Prisene for PULS-måler er i samsvar med de til enhver tid oppgitte priser på www.rissakraftlag.no/stromavtaler. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilling av et abonnement dersom det er oppgitt feil pris for PULS-måler og du på kjøpstidspunktet forsto eller burde ha forstått at prisen var feil.

Du vil belastes for PULS-måler gjennom en månedlig abonnementskostnad som faktureres sammen med strømforbruket. Betaling skjer i tråd med strømavtalen du har inngått med Rissa Kraftlag.

6 Levering
De digitale ytelsene leveres umiddelbart etter at du har inngått abonnementsavtalen.

PULS-måleren vil leveres til adressen du har oppgitt i bestillingen. Kjøper er ansvarlig for å dekke fraktkostnadene, med mindre annet er spesifisert. Hvis leveransen blir forsinket, vil du motta informasjon fra Rissa Kraftlag så snart denne foreligger, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. PULS-måler kan, etter avtale, også hentes i Rissa Kraftlag sine lokaler, uten vederlag for frakt.

7 Angrerett
Ved kjøp av PULS-måler fra oss, har du ordinær angrerett i tråd med angrerettloven. Dette innebærer at du ved kjøp av PULS-måler kan gå fra avtalen innen 14 dager etter at du mottok PULS-måleren. Dersom du ønsker å benytte angreretten, må du kontakte Rissa Kraftlag og informere om dette innen fristen. Se informasjon i punkt 14 om hvordan du kontakter Rissa Kraftlag.

Hvis du bruker angreretten, har du rett til refusjon av eventuelt forhåndsbetalt abonnementsavgift. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Rissa Kraftlag har mottatt meldingen om din beslutning om å benytte angreretten. Tilbakebetalingen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestillingen.

Dersom du benytter deg av angreretten for PULS-måler, må du levere tilbake PULS-måleren til Rissa Kraftlag innen rimelig tid. PULS-måleren skal returneres i originalemballasjen og du må selv dekke returkostnadene. Dersom du har brukt eller håndtert PULS-måleren på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, kan Rissa Kraftlag trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i summen som skal tilbakebetales.

8 Endringer
8.1 Endring av priser
Fra tid til annen vil det være nødvendig å gjøre endringer i prisene for bruk av PULS-måler. Du vil få informasjon om prisendringer tilsendt til din e-postadresse/SMS minst tretti (30) dager før endringen trer i kraft. Hvis prisendringen er høyere enn endringen i konsumprisindeksen skulle tilsi, har du rett til å si opp avtalen kostnadsfritt med virkning fra tidspunktet prisendringen trer i kraft.

8.2 Endring i Tjenestevilkårene og tjenesten PULS-måler
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre og forbeholder oss derfor retten til å gjøre endringer og forbedringer i tjenesten PULS-måler og i disse Tjenestevilkårene. Slike endringer kan være nødvendige for å overholde kravene i digitalytelsesloven kapittel 3, opprettholde krav til sikkerhet, eller gjennomføre andre endringer Rissa Kraftlag ønsker.

Du vil bli varslet via e-post eller SMS om endringer som påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, og varselet vil bli sendt minst tretti (30) dager før endringen trer i kraft. Dette innebærer at vi ikke vil varsle deg via e-post eller SMS om blant annet utvidelser av tilbudet, endringer som er utelukkende til din fordel, grammatiske endringer av disse vilkårene og andre ikke-materielle endringer.

Hvis en endring påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, har du rett til å heve avtalen med virkning fra den datoen endringen trer i kraft. Merk at slik rett til heving ikke gjelder for strømavtalen, kun abonnementet på PULS-måler.

9 Oppsigelse
9.1 Oppsigelsesrett for deg
Du kan når som helst si opp abonnementet på PULS-måler med tretti (30) dagers varsel til kundeservice hos Rissa Kraftlag. Når du sier opp strømavtalen din anser vi dette som en oppsigelse også av PULS-måler. Det samme gjelder dersom du flytter og dermed sier opp målepunkt-ID PULS-måler er knyttet til, med mindre du har avtalt noe annet med Rissa Kraftlag sin Kundeservice. Kontaktinformasjon finner du i avtalens punkt 14.

Dersom du har tilgang til PULS-måler gjennom et abonnement med bindingstid, vil tjenesten fornyes automatisk inntil du sier opp abonnementet. Dersom det er avtalt bindingstid, vil bindingstiden angis spesifikt ved avtaleinngåelsen og fremgå av bestillingsbekreftelsen.

9.2 Oppsigelsesrett for Rissa Kraftlag
Rissa Kraftlag har rett til å si opp abonnementet ditt på PULS-måler utenfor bindingstid med tretti (30) dagers varsel på e-post eller SMS og skal i varselet informere deg om hva som er årsaken til oppsigelsen.

10 Mangler
Rissa Kraftlag har ansvar for å sikre at PULS-måleren og de digitale ytelsene oppfyller kravene som følger av forbrukerkjøpsloven og digitalytelsesloven. Bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven gjelder for krav knyttet til mangler ved PULS-måleren, mens bestemmelsene i digitalytelsesloven gjelder for krav knyttet til mangler ved de digitale ytelsene.

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved PULS-måleren eller de digitale ytelsene, må du gi Rissa Kraftlag beskjed om at du vil påberope deg mangelen i henhold til bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven og digitalytelsesloven. Se informasjon i punkt 14 om hvordan du kontakter Rissa Kraftlag.

11 Ansvarsbegrensning
Rissa Kraftlag sitt erstatningsansvar er begrenset i den utstrekning det er tillatt etter digitalytelsesloven og forbrukerkjøpsloven og omfatter ikke erstatning for tap som følge av personskade eller tap i næringsvirksomhet.

12 Behandling av personopplysninger
Når du abonnerer på PULS-måler vil vi samle inn og behandle de personopplysninger som er nødvendige for å levere PULS-måler i Appen. Du kan lese mer om hvordan Rissa Kraftlag behandler personopplysninger på www.rissakraftlag.no/stromavtaler: Personvern for Rissa Kraftlag-appen og Rissa Kraftlags Personvernerklæring.

13 Immaterielle rettigheter
Rissa Kraftlag er eier av og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet PULS-måler, herunder alt materiale som blir tilgjengeliggjort i Appen ved bruk av PULS-måler. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og varemerkerettslig lovgivning. Brukerens kjøp av tilgang til PULS-måler gir deg ingen rettigheter til Rissa Kraftlags immaterielle rettigheter, foruten en tidsbegrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke PULS-måler i tråd med disse Tjenestevilkårene. Med unntak av privat bruk er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon som blir tilgjengeliggjort i Appen ved bruk av PULS-måler uten forutgående skriftlig samtykke fra Rissa Kraftlag.

14 Kontakt
Ved behov for råd og veiledning kan du kontakte Rissa Kraftlags Kundeservice på tlf. (+47) 73 85 92 00. Du kan også skrive til Rissa Kraftlags Kundesenter via post@rissakraftlag.no. Besøksadresse er Årnsetveien 1, 7100 Rissa.

15 Tvisteløsning
Disse Tjenestevilkårene reguleres av norsk rett.

Tvister knyttet til abonnement for PULS-måler skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom du og Rissa Kraftlag ikke kommer til enighet, kan du henvende deg til Forbrukertilsynet for mekling. Du kan kontakte Forbrukertilsynets via deres nettside www.forbrukertilsynet.no. Du kan også inngi en klage via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen), som du finner her.

Hver av partene kan også bringe tvisten inn for de alminnelige domstolene.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt våre vilkår. 

Vi er her om du lurer på noe.