RK Energi

Strømforsikring

Strømforsikringen med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Forsikringen dekker nå både strømforbruk og nettleie.

Strømforsikring gir ekstra trygghet

Strømforsikringen med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen, noe som er spesielt verdifullt i disse tider. Den omfattende forsikringen dekker nå både strømforbruk og nettleie, og den er inkludert som en integrert del av vårt strømprodukt. Det beste av alt er at denne ekstra tryggheten koster kun 1,50 kroner per dag, en pris som gjør det enkelt for deg å sikre deg mot uforutsette strømrelaterte hendelser.

Trippelforsikring

Trippelforsikringen gir deg omfattende dekning og ekstra trygghet når det gjelder strømforbruket ditt. Her er hva trippelforsikringen omfatter:

Sykemeldt - Maksimalt beløp per måned er 5000,- i inntil 6 måneder. Les mer.

Maksimalt beløp per måned er 5000,- i inntil 6 måneder.

Blir du 100 % sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker Strømforsikring strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Kraftalliansen – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder.

Erstatningen beregnes fra den 31. dagen og i forhold til antall dager det dokumenteres sykmeldt. Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer forsikringspremier, og deles inn i like månedlige terminbetalinger.

Dekningen opphører ved fylte 65 år.

Maksimalt beløp per måned er 5000,- i inntil 6 måneder.

Blir du 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert, i minimum 30 dager sammenhengende, dekker Strømforsikring strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Kraftalliansen – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder.

Erstatningen beregnes fra den 31. dagen med full og
sammenhengende arbeidsledig, i forhold til antall dager det dokumenteres arbeidsledig/permittert. Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer forsikringspremier, og deles inn i like månedlige terminbetalinger. Dekningen opphører ved fylte 65 år.

Denne dekningen gjelder kun for fast ansatte i minimum 50 % stilling i henhold til arbeidskontrakt.

Vi dekker egenandelen din med inntil 4000,-.

Blir du rammet av lynnedslag eller elektrisk fenomenskade – dekker egenandelsforsikringen egenandelen på Medlemmetsinnbo- og løsøreforsikring med inntil 4000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning. Erstatning utbetales direkte til deg.

Maksimalt beløp per måned er 5000,- i inntil 6 måneder.

For alderspensjonister og uførepensjonister gjelder:

  • Blir du innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Kraftalliansen – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra første dagen med innleggelse på sykehus/institusjon og i forhold til antall dager det dokumenteres innleggelse for.
  • Ved dødsfall utbetales 5 000 kroner til dødsboet

Trygg strømhandel

Rissa Kraftlag har oppnådd Trygg Strømhandel-sertifisering, et kvalitetsstempel som du bør se etter når du velger strømleverandør.

Viktig informasjon

For å lese vilkår og melde inn skade for arbeidsledighet, sykemelding eller egenandel trykk her

Les vilkårene her.

Første gang du melder inn skade må du logge deg inn. Her vil du bli spurt om navn, epostadresse og en Access Code. Access Code du skal oppgi er «Dinskade». 

Hvis du ikke ønsker å melde inn via lenken ringer du 815 70 014, tastevalg 3 “allianse everk”. Hvis du har andre spørsmål ring 73 85 92 00 eller send epost til kundeservice@rissakraft.no.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt strømforsikring eller behov for ytterligere informasjon.

Vi er her om du lurer på noe.