Strømforsikring

Strømforsikringen med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Forsikringen dekker nå både strømforbruk og nettleie. Strømforsikring med trippelgaranti er inkludert i strømproduktet og koster kun 1,50 kroner dagen. 

Strømforsikring - Trippelforsikring

Hva trippelforsikringen omfatter:

Sykemeldt

Maksimalt beløp per måned er 5000,-
i inntil 6 måneder.

Blir du 100 % sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker Strømforsikring strømfakturaen
(inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Kraftalliansen – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6
måneder. Erstatningen beregnes fra den 31. dagen og i forhold til antall dager det dokumenteres sykmeldt.
Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer forsikringspremier, og deles inn i like månedlige
terminbetalinger. Dekningen opphører ved fylte 65 år.

Ufrivillig arbeidsledig

Maksimalt beløp per måned er 5000,-
i inntil 6 måneder.

Blir du 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert, i minimum 30 dager sammenhengende, dekker
Strømforsikring strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Kraftalliansen – begrenset oppad til
5000 kroner per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra den 31. dagen med full og
sammenhengende arbeidsledig, i forhold til antall dager det dokumenteres arbeidsledig/permittert. Hver
måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer forsikringspremier, og deles inn i like månedlige
terminbetalinger. Dekningen opphører ved fylte 65 år.
Denne dekningen gjelder kun for fast ansatte i minimum 50 % stilling i henhold til arbeidskontrakt.

Egenandelsforsikring

Vi dekker egenandelen din med inntil 4000,-

Blir du rammet av lynnedslag eller elektrisk fenomenskade – dekker egenandelsforsikringen
egenandelen på Medlemmetsinnbo- og løsøreforsikring med inntil 4000
kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller
overspenning. Erstatning utbetales direkte til deg.

Alders- og uførepensjonister

Maksimalt beløp per måned er 5000,-
i inntil 6 måneder.

For alderspensjonister og uførepensjonister gjelder:
– Blir du innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen
strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Kraftalliansen – begrenset oppad til 5000 kroner
per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra første dagen med innleggelse på sykehus/institusjon
og i forhold til antall dager det dokumenteres innleggelse for.
– Ved dødsfall utbetales 5 000 kroner til dødsboet

Fordelen med strømavtale fra Rissa Kraftlag

Rissa Kraftlag har støttet barn og ungdom i flere år og ønsker å fortsette med dette inn i studietiden. Vi er din lokale kraftleverandør på Fosen. God service, konkurransedyktige priser og god tilgjengelighet. Vi leverer strøm til private og bedrifter over hele landet.

Viktig informasjon

For å lese vilkår og melde inn skade for arbeidsledighet, sykemelding eller egenandel trykk her

Les vilkårene her.

Første gang du melder inn skade må du logge deg inn. Her vil du bli spurt om navn, epostadresse og en Access Code. Access Code du skal oppgi er «Dinskade». 

Hvis du ikke ønsker å melde inn via lenken ringer du 815 70 014, tastevalg 3 “allianse everk”. Hvis du har andre spørsmål ring 73 85 92 00 eller send epost til kundeservice@rissakraft.no