Veiledning ved klage

Her finner du dine klagemuligheter som kunde hos Rissa Kraftlag.

Veiledning ved klage

Vi i Rissa Kraftlag ønsker i hovedsak å løse alle klagesaker og ha svært fornøyde kunder til enhver tid.

Hvis du er uenig i vår avgjørelse, vil vi gjerne at du kontakter den som behandlet klagesaken din. Løser vi uenigheten på denne måten, vil det være det beste for begge parter.

Skulle vi likevel ikke klare å løse saken din?

Da har du som kunde flere klagemuligheter i strømmarkedet:

Elklagenemda

Elklagenemda er en nøytral og uavhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og strømleverandører eller nettselskap. (De behandler ikke klager for næringskunder). Slik klager du til Elklagenemda!

Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at det i markedsførings av strømavtaler gis riktig og fullstendig informasjon. De sikrer også at avtalevilkårene som benyttes av strømleverandørene og nettselskapene er rimelige og balanserte. De tar også i mot klager og tips!

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukerne og påvirker styresmakter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

DNV GL

Gjelder klagen din Trygg Strømhandel, bes strømkunder som ønsker å kontakte sertifiseringsorganet DNV GL å sende e-post.

Strømavtale fra Rissa Kraftlag

Vår strøm er en pålitelig kilde til energi, samtidig som den utgjør en viktig del av samfunnet vårt ved å støtte lokale arbeidsplasser og fremme bærekraftig utvikling.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt hvordan du klager. 

Vi er her om du lurer på noe.