Fiber i Modalen – en ny tidsregning har startet!

Publisert: 28. mars 2020

Modalen er «stedet der man aldri kunne spå at man fiber kunne få». Torsdag 26. Mars 2020 startet en ny tidsregning da de første Modalingene ble koblet opp på høyhastighets fiberbredbånd.

Modalen, og nærmere bestemt Nordmodalen, er en langstrakt dal ca 5 km fra Rissa sentrum. Bygda består av spredt bebyggelse, og i så måte ikke velegnet for fiberutbygging. Innbyggerne har i lang tid slitt med lave hastigheter og ustabile linjer på kobbernettet. Behovet for raskt og stabilt fiberbredbånd har derfor vært stort. Det viste oppmøtet og engasjementet på informasjonsmøtet som ble holdt hos oss på Rissa Kraftlag 3. desember 2018. Mange av innbyggerne møtte opp og ga tydelige signaler på at dette var sterkt ønsket. Tilskuddsummen, i forhold til størrelsen på området, og den spredte bebyggelsen krevde en vesentlig del av egeninnsats. Dette stoppet derimot ikke innbyggerne i Nordmodalen. Våren 2019 satte de i gang med egeninnsats i form av graving, og flere har gravd på hundremetervis for å koble seg på nettet. Under 1 år senere er altså de første koblet opp.

Jonny Denstad og kona Anne Grethe Riiber Denstad kom tilbake fra Gran Canaria rett etter utbruddet av Korona og da ble hjemmekontor eneste løsningen for dem. Med Jonnys jobb på Aune Byggvare og Anne Grethes jobb på St.olavs Hospital var det frustrerende å sitte med hjemmekontor i et dårlig kobbernett, så det å koble seg til fiber var etterlengtet.

De aktive naboene i familien Nesdal opplevde samme utfordringer med nettet tidligere. Det var ikke bare enkelt å jobbe hjemmefra, eller streame Netflix. Nå kan Stein Aage, i sin jobb som finansiell rådgiver i Sparebank1 SMN, gjennomføre videmøter samtidig som andre i familien strømmer tv-tjenester, uten problemer.

Bygdafiber

Med en lav tilskuddssum for området ble Nordmodalen utbygd etter en såkalt «bygdafiber»-modell. Det betyr at området bygges ut i kombinasjon av investeringer og jobb fra oss i Rissa Kraftlag og egeninnsats i form av graving fra innbyggerne. Flere områder med relativt spredt bebyggelse er blitt bygd ut på denne måten. Nå står Naust og Vangsåsen i Rissa for tur, etter samme utbyggingsmodell. Dersom du bor i et området hvor du tror at dette kan være aktuelt så samkjør deg gjerne med naboene og henvend deg gjerne til oss på fiber@rissakraftlag.no

Tusen takk til innbyggerne i Modalen!

Vi i Rissa Kraftlag vil takke innbyggerne i Modalen for stort engasjement , samt god og effektiv egeninnsats med gravinga. Tempoet på egeninnsatsen gjenspeiler nok behovet for, og ønsket om å få fiber! Vi takker for innsatsen og samarbeidet!

Jonny Denstad kan jobbe som normalt hjemmefra i disse koronatider takket være høyhastighets fiberbredbånd fra Rissa Kraftlag.

Del innlegg: