16. november 2020

Hårberg – Rønne – Ørland

Informasjonsmøte og salgsstart: Infomøte avventes pga koronasituasjonen – salget er startet. For info kontakt: marianne@rissakraftlag.no eller malin.frengen.andersen@rissakraftlag.no
Etableringspris: kr 0,- pr. bolig (forutsetter bestilling av abonnement)
Etableringsprisens innhold: Graving av fiber til tomtegrense. Kunde graver selv på egen tomt. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen.
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.
Utbyggingsstart: Når interessen er stor nok (70% av fastboende)
Kundeinstallasjon i periode: November – Desember 2021 + Januar 2022
Utbygginga ferdig: Januar 2022

Dette er et NKOM-prosjekt støttet av Trøndelag Fylkeskommune. Fritidsboliger innenfor område kan få tilbud om oppkobling. Bestilling av oppkobling/abonnement gjøres på www.rkfiber.no

Del utbyggingsstatus:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email