Hermstad

Kontaktinformasjon

Status:

Ferdistilt

Kommune:

Indre Fosen

Vår entreprenør:

Anleggsarbeid AS

Utbygging vedtatt

Sommer 2019

Graving startet:

Høst 2019

Insfrastruktur til tomtegrense utført:

Graving ferdig:

Høst 2020

Oppkobling startet:

Vår 202

Andel oppkoblede kunder:

Oppkobling ferdig:

Informasjonsmøte og salgsstart: Rissa Kraftlag 01.11.2017 kl 19:00.
Etableringspris Hermstad: kr 13 900,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Graving og legging av rør til husvegg. Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen.
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.
Utbyggingsstart: Høst 2019
Kundeinstallasjon i periode: Fra Mars 2020
Utbygginga ferdig: Høst 2020

Kommentar:

Del utbyggingsstatus:

Vi er her om du lurer på noe.