Solem

Kontaktinformasjon

Status:

Ferdistilt

Kommune:

Indre Fosen

Vår entreprenør:

Bygdefiberlag

Utbygging vedtatt

Vår 2018

Graving startet:

Vår 2018

Insfrastruktur til tomtegrense utført:

Graving ferdig:

Høst 2018

Oppkobling startet:

Høst 2018

Andel oppkoblede kunder:

Oppkobling ferdig:

Etableringspris Solem: kr 9 500,- pr. bolig og kr 2 500,- for sokkel- bileilighet.
Etableringsprisens innhold: Blåsing av fiber og oppkobling med boks på utsiden av huset. Etablering og oppkobling av utstyr til ett gitt punkt på innsiden av huset. Arbeid og materiell er inklusive i etableringsprisen.
Kampanjepris på etableringspris: Gjelder ved signering av fiberkontrakt innen graving i området er fullført.
Utbyggingsstart: Vår 2018
Kundeinstallasjon i periode: Høst 2018.
Utbygginga ferdig: Høst 2018.

Fiberutbygging på Solem er et bygdefiberprosjekt der beboere graver alle grøfter og legger rør selv. Rissa Kraftlag blåser fiber i rør som er lagt og foretar kundeinstallasjoner og oppkoblinger. Alle har fått kontrakter og informasjon. Når disse er returnert, vil Rissa Kraftlag installere fiber i boliger.

Kommentar:

Del utbyggingsstatus:

Vi er her om du lurer på noe.