Vanvikan sentrum

Kontaktinformasjon

Status:

Ferdistilt

Kommune:

Indre Fosen kommune

Vår entreprenør:

Utbygging vedtatt

Graving startet:

Insfrastruktur til tomtegrense utført:

Graving ferdig:

Oppkobling startet:

Andel oppkoblede kunder:

Oppkobling ferdig:

Kommentar:

Del utbyggingsstatus: