Hva er fordelene med en stiftelse?

Publisert: 25. mars 2024

Å omdanne Rissa Kraftlag fra et samvirke til en stiftelse kan by på flere fordeler, både for virksomheten, kundene og for lokalsamfunnet. Finn ut hvorfor her!

En stiftelse er selveiende, noe som betyr at den eier seg selv og er dedikert til et spesifikt formål. Dette formålet kan være av ideell, humanitær, kulturell, sosial eller økonomisk art. Ved å være en stiftelse sikres det at virksomhetens primære mål er å oppfylle dette formålet, uten direkte eierskap som kan kreve utbytte eller på annen måte påvirke virksomhetens retning for egen vinning.

Mer stabil drift – ingen eiere

En av de største fordelene med å omdanne til en stiftelse er at det gir organisasjonen en mer stabil og langsiktig plattform for fremtidig drift og utvikling. Stiftelser har ingen eiere, noe som betyr at alt overskudd blir reinvestert tilbake i virksomheten eller går direkte til å støtte formålet. Dette eliminerer risikoen for at ressurser blir tatt ut av virksomheten til fordel for individuelle eiere eller aksjonærer.

Dette er stiftelsens formål

Hovedmålet med stiftelsen er å fremme langsiktig vekst og utvikling i Fosen-regionen. Dette skal oppnås på to hovedmåter:

      1. Gjennom investeringer i næringslivet som skal bidra til økonomisk vekst og skape jobber. 

  1. Ved å dele ut midler til allmennyttige prosjekter og organisasjoner som RK er involvert i, støtte opp under fellesskapet og forbedre livskvaliteten for innbyggerne.

 

Stiftelsen har en langsiktig tilnærming til investeringer. Det betyr at den vil forvalte kapitalen forsiktig og klokt, inkludert muligheten for å investere i regulerte markedsplasser når det er til fordel for Fosen-regionen. Det er viktig å merke seg at stiftelsen ikke vil engasjere seg i direkte forretningsdrift på egen hånd. Rollen er å være en støttespiller, ikke en direkte aktør i næringslivet. Dette sikrer en konsistent og forutsigbar styringsmodell for alle deler av organisasjonen. 

Høy troverdighet

Videre er stiftelser kjent for sin evne til å oppnå og vedlikeholde et høyt nivå av troverdighet og tillit blant støttespillere og i lokalsamfunnet. Dette skyldes delvis deres strenge regelverk og tilsyn, inkludert krav om å levere årsregnskap i tråd med stiftelsesloven. Denne strukturen sikrer at stiftelser opererer med et høyt nivå av transparens og ansvarlighet.

Et eksempel på suksessfull bruk av stiftelsesformen er Finans- og sparebankstiftelser, som har klart å omdanne tidligere sparebanker til veldedige stiftelser som støtter lokale og nasjonale samfunnsnyttige formål. Disse stiftelsene demonstrerer hvordan stiftelsesformen kan benyttes for å fremme økonomisk utvikling og støtte til samfunnet.

Robust ramme for vekst

Å velge stiftelsesformen krever en grundig vurdering av organisasjonens mål og hvordan den ønsker å operere i fremtiden. Det er essensielt å utarbeide klare og detaljerte vedtekter som definerer formålet, styringsstruktur, og hvordan styremedlemmer velges og erstattes for å sikre at stiftelsen kan operere effektivt og i tråd med sitt grunnleggende formål over tid.

Gjennom å bli en stiftelse kan Rissa Kraftlag sikre at selskapets fokus på å tjene lokalsamfunnet og bidra til bærekraftig utvikling forblir uendret, samtidig som det gir en robust ramme for fremtidig vekst og utvikling.

Les mer på Ofte stilte spørsmål her. 

Del innlegg:

Vi er her om du lurer på noe.