Informasjon vedrørende Easeelader

Publisert: 20. mars 2023

I Sverige har myndighetene stanset salget av to modeller av Eassee sine elbillader. Det er ifølge Nkom ingen umiddelbar grunn til å stanse salget i Norge og det understrekes at det heller ikke er noen umiddelbar fare forbundet med å bruke ladeboksene fra Easee.

Kort om saken:

  • Saken vedrørende Easee ladere er i Sverige, og salgsforbudet er der.
  • Det er ikke salgsforbud i Norge.
  • Easee har anket avgjørelsen, så saken er ikke endelig avgjort.
  • Easee og Nkom har uttalt at det er trygt å bruke Easee laderen.
  • Dere som kunder blir fullt ut ivaretatt av oss som leverandør i fortsettelsen. Og vil få oppfølging av oss om det er endringer i saken som eventuelt påvirker deres bruk av produktet.

For mer informasjon trykk deg inn her, på Nelfo sin hjemmeside.

Del innlegg:

Vi er her om du lurer på noe.