Sparte penger på Rissa Kraftlags strømforsikringsprodukt

Stian benyttet seg av strømforsikring og fikk alle strømutgifter dekt

Stian Osen fra Stadsbygd er en dreven fisker, og mønstra på allerede 22 timer etter han dimitterte fra forsvaret våren 2000. 

Stian jobber hos rederiet Peter Hepsø As, og i 2018 ønsket rederiet å fornye seg og kjøpe inn ny båt. I ventetida på den nye båten, var planen at den gamle båten skulle være i drift frem til nyskuta stod klar. Salget av den gamle båten gikk kjappere enn hva rederiet hadde trodd og i påvente av ny båt, ble det enighet mellom rederiet og de ansatte om en midlertidig oppsigelse. 

Foto: Petter Hepsø

I påvente av den nye arbeidsplassen ble det en stund hjemme for Osen, men tida går fort når man er engasjert i ungenes fritidsaktiviteter og bygdas ve og vel. I tiden hjemme fikk han via en bekjent informasjon om Rissa Kraftlag sin forsikring. Den dekker blant annet strømregningen om man er arbeidsledig. Stian tok kontakt med oss i Rissa Kraftlag, og fikk svar umiddelbart. Null problem å søke via hjemmesiden til Rissa Kraftlag, og en kjempegrei ordning for kundene, mener Stian.

Forsikringen vår er med å trygge våre kunder. Blir du arbeidsledig, sykmeldt eller om lynet slår ned og ødelegger teknisk utstyr så er forsikringen med og dekker dette. Ta mer enn gjerne kontakt.

Mer informasjon om strømforsikring her: https://www.rissakraftlag.no/stromforsikring/

Alle vilkår og innmelding av forsikringssaker kan gjøres her: https://www.kraftalliansen.no/

Del:

Vi er her om du lurer på noe.