Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Lørdag 28. august mottok Rissa Kraftlag og Dogi IKT synlige bevis på vårt arbeid med miljø og bærekraft da vi mottok Miljøfytårnsertifikatene av Indre Fosens ordfører Bjørnar Buhaug på Rissa Martnan.

Rissa Kraftlag konsernet har i år satt et ekstra fokus på bærekraft, og som en del av dette har vi jobbet med Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, og er et av verktøyene i arbeidet vårt med grønn omstilling og FNs Bærekraftmål.

Vi startet vårt sertifiseringsarbeid i mars 2021 for tre av våre selskap, Rissa Kraftlag, Nortek Elektro og Dogi IKT. Sertifiseringen omhandler områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, transport, utslipp og estetikk. Rissa Kraftlag konsernet har jobbet aktivt med flere av disse områdene over tid, så vi startet med å gjennomføre en vurdering av status opp mot kravene i sertifiseringen. Deretter startet prosessen med å gjøre tiltak og forbedringer for å oppfylle alle kravene i ordningen. Sertifisøren, som er en uavhengig 3.parts kontrollør, gjennomførte revisjon og godkjente oss i juni 2021.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er ikke et en-gangs-arbeid, men en måte å jobbe på som sikrer at vi har miljø og bærekraft i fokus og forbedring i vår drift og vår utvikling. Dette sikres blant annet gjennom årlige klima- og miljørapporter, årlige interne gjennomganger og resertifisering hvert 3. år. Arbeidet vises også gjennom de valgene vi gjør, blant annet med hurtiglader i Rissa Sentrum og satsning på solceller.

Totalt sett har vi tro på at et helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft bidrar til positive miljøeffekter og styrket konkurransekraft, og det er vesentlig når vi skal fortsette å være en generator i lokalsamfunnets utvikling.

Del:

Vi er her om du lurer på noe.